Läbivad õigusaktid

Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadus

Horisontaalsed  õigusaktid kohalduvad sõltumata sellest, millisest meetmest toetust antakse. Infot määruste kinnitamise kohta täiendatakse jooksvalt, sh lisatakse kehtivad avaldatud lingid.

Pages

PERIOODI 2004–2006 STRUKTUURITOETUSE SEADUS
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
PERIOODI 2004–2006 STRUKTUURITOETUSE SEADUS
Määrus
01.01.2004
Rahandusministri 14. juuli 2005. a määrus nr 53 „Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 14. juuli 2005. a määrus nr 53 „Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord”
Määrus
14.07.2005
Rahandusministri 15. juuli 2005. a määrus nr 54 „Struktuuritoetuse kasutamise seire ja hindamise üldised tingimused ja kord”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 15. juuli 2005. a määrus nr 54 „Struktuuritoetuse kasutamise seire ja hindamise üldised tingimused ja kord”
Määrus
15.07.2015
Rahandusministri 19. augusti 2005. a määrus nr 59 „Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 19. augusti 2005. a määrus nr 59 „Struktuuritoetuse väljamaksmise üldised tingimused ja kord”
Määrus
19.08.2005
Rahandusministri 2. aprilli 2007. a määrus nr 22 "Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse väljamaksmise ja kasutamise finantsaruannete esitamise kord ja aruannete vormid"
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 2. aprilli 2007. a määrus nr 22 "Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse väljamaksmise ja kasutamise finantsaruannete esitamise kord ja aruannete vormid"
Määrus
02.04.2007
Rahandusministri 27. veebruari 2006. a määrus nr 15 „Struktuuritoetuste abikõlblike kulude määramise üldised tingimused ja kord”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 27. veebruari 2006. a määrus nr 15 „Struktuuritoetuste abikõlblike kulude määramise üldised tingimused ja kord”
Määrus
27.02.2006
Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määrus nr 231 „Struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste akrediteerimise tingimused ja kord”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2005. a määrus nr 231 „Struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste akrediteerimise tingimused ja kord”
Määrus
01.09.2005
Rahandusministri 4. oktoobri 2005. a määrus nr 66 „Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 4. oktoobri 2005. a määrus nr 66 „Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord”
MäärusSeletuskiri
04.10.2005
Rahandusministri 8. märtsi 2004. a määrus nr 29 „Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete esitamise kord”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Rahandusministri 8. märtsi 2004. a määrus nr 29 „Struktuuritoetuse kasutamise finantsaruannete esitamise kord”
Määrus
08.03.2004
Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määrus nr 81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määrus nr 81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine”
Määrus
22.03.2004

Pages