You are here

Ongoing calls for proposals

Below, you will find information about open calls for applications in which you can participate in order to carry out your project with help from European Structural and Investment Funds.

Name of the call for applications Start and end of the call for applications Minimum and maximum aid Minimum and maximum aid rate % Responsible final beneficiary
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused
25.06.2019 to 31.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
21.11.2016 to 31.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
25.06.2019 to 31.08.2023
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020
08.11.2019 to 31.08.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
14.1.1 Abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
01.10.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
15.3.2 Ettevõtte arenguprogramm 2021
01.10.2021 to 31.10.2023
500 000 45% Sihtasutus KredEx
15.3.2 Tootearendus 2021
07.06.2021 to 31.08.2023
20 000 / 500 000 60% Sihtasutus KredEx
4.2.4 EL digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustiku Eesti konsortsium
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.4 Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP) 2021 II voor
12.07.2021 to 31.12.2023
2 000 000 80% Sihtasutus KredEx
4.2.4 Rakendusuuringute programm
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.4. Klastrite arendamise toetamine - kolmas voor
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine - täiendav taotlusvoor
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021 (avalikule sektorile)
18.01.2021 to 31.08.2023
Sihtasutus KredEx
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm 2021
17.03.2021 to 31.10.2023
500 000 45% Sihtasutus KredEx
4.4.1. Digitaliseerimise teekaardi toetus
15.02.2021 to 31.10.2023
15 000 70% Sihtasutus KredEx
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID)
01.01.2014 to 31.08.2023
Sihtasutus KredEx
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus
01.01.2014 to 31.08.2023
200 000 65% Sihtasutus KredEx
4.4.2. Arendusosak 2021
17.03.2021 to 31.08.2023
35 000 70% Sihtasutus KredEx
4.4.2. Innovatsiooniosak 2021
17.03.2021 to 31.08.2023
6 000 80% Sihtasutus KredEx
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes
01.01.2019 to 31.12.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.1. VALE
01.06.2021 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused
01.01.2014 to 30.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.3 Eksportööride välisturul nõustamise ja välisinvesteeringute kaasamine
01.01.2014 to 29.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.3 Regionaalne investorteenindus maakondlikes arenduskeskustes
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.3 Välismessitoetus
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.4 Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5 Rahvusvaheliste konverentside toetus 2021
17.03.2021 to 31.08.2023
7 500 / 30 000 70% Sihtasutus KredEx
5.1.5 Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5 Turismiinfosüsteemi arendamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.5. Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetus 2021
08.02.2021 to 31.08.2023
10 000 / 65 000 70% Sihtasutus KredEx
5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine - väikeprojektid
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.1.8.2 Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.3. - Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus
31.05.2021 to 31.10.2023
75 000 Sihtasutus KredEx
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
01.01.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise toetamine
01.01.2014 to 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine
28.10.2019 to 30.04.2023
Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
01.01.2021 to 31.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
09.05.2017 to 30.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
Bioressursside väärindamine
01.10.2021 to 30.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Bürokrati programm
01.01.2021 to 31.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine
01.01.2020 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
E-ehituse arendamine
01.01.2021 to 31.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
E-tervise valitsemisraamistiku uuendamine
01.06.2021 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
E-veoselehe teenuse arendamine
01.01.2021 to 31.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
EE-teadus teaduskoostöö toetusskeem
01.12.2019 to 31.12.2024
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
eee
14.07.2021 to 31.12.2023
2 000 000 80% Sihtasutus KredEx
Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
01.02.2021 to 30.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks
01.09.2021 to 30.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Energia salvestuse pilootprogramm
01.09.2021 to 30.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
01.09.2021 to 31.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
Energiatõhustamise ja tervikliku rekonstrueerimise soodustamine
01.06.2021 to 31.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
Eraisikute sündmusteenuste ja etteaimatavate teenuste väljaarendamine
01.01.2021 to 31.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
05.06.2018 to 31.08.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine II
21.03.2022 to 21.03.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid
31.10.2020 to 30.09.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II
15.07.2020 to 10.10.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete rohepööre
01.06.2021 to 30.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine
01.01.2021 to 31.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
Globaalsed e-ekspordi löögirühmad ja virtuaallavad
01.01.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri investeeringud
01.02.2020 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Halduslepingu alusel kulud
01.06.2020 to 31.12.2026
Sihtasutus KredEx
Investeering arengusihtide saavutamisse
01.01.2021 to 31.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
Juhtimiskulud
23.10.2019 to 31.12.2024
Juhtimiskulud
20.11.2019 to 31.12.2024
Keskkonnaministeerium
Kahepoolsed suhted (HTM)
01.01.2018 to 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
09.05.2017 to 30.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
01.01.2018 to 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
01.01.2018 to 31.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
01.01.2018 to 31.01.2025
Kahepoolsete suhete fondi programmide reserv
11.03.2020 to 31.12.2024
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V
28.08.2020 to 31.12.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas
01.01.2019 to 28.02.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine
01.01.2020 to 31.12.2023
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid
01.02.2020 to 31.08.2023
21 990 700 100% / 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
31.05.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse
01.06.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kultuuripärandi digiteerimine
21.11.2019 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Majandust elavdavad innovaatilised ettevõtluskeskused olulisematel eksporditurgudel
01.02.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Mitmeotstarbeliste meditsiinikopterite võimekuse loomine
03.12.2021 to 01.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noorte tööpuudust vähendavate tööturumeetmete pakkumine
01.01.2022 to 31.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
01.01.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
01.02.2021 to 30.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine Eestis
01.06.2021 to 31.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rahapesu ja terrorismi reaalaja strateegilise analüüsi süsteem
01.01.2023 to 30.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes
01.06.2020 to 30.04.2024
RE 5.2.1 - Suurinvestori toetus
01.01.2014 to 31.12.2027
1 000 000 / 3 000 000 15% Sihtasutus KredEx
RE 5.2.6 - Toetus ettevõtjate toote-, teenuse ja protsessiarenduse ja innovatsiooni alaseks rahvusvaheliseks koostööks (Eurostars)
08.06.2021 to 31.08.2025
300 000 Sihtasutus KredEx
React-EU korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.05.2020 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Riigi- ja regioonistrateegiad
01.01.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Riikliku perelepitussüsteemi loomine
05.02.2020 to 31.01.2024
Rohefond
01.10.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rohepööret toetavate oskuste arendamine
01.10.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rohetehnoloogiate arendusprogrammid
01.10.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rohuküla raudtee (ehitus lõikudel: Turba-Ellamaa, Ellamaa-Risti)
01.06.2021 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RRF2.1.3 VALE
01.10.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
SISESTA SIIA UUS VOOR!
01.08.2019 to 31.12.2023
Sihtasutus Innove
Soolise palgalõhe vähendamine
01.06.2021 to 31.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine
01.01.2022 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja monitoorimiseks
01.01.2021 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi
01.01.2017 to 31.12.2026
Tehniline abi ERF
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Terviseportaali analüüs ja arendamine
01.04.2020 to 30.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tööstusalades energia tootmise hoogustamise programm
01.09.2021 to 30.06.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine
01.10.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tootmisettevõtete ärimudeli muutused
01.10.2021 to 30.04.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Üleeuroopalist huvi pakkuvad TA projektid
01.05.2022 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Ülemiste ühisterminali rajamine
01.01.2022 to 08.09.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaba
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine
01.06.2021 to 31.12.2025
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine
30.06.2021 to 31.12.2024
Riigi Tugiteenuste Keskus
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
21.03.2018 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine
01.12.2021 to 31.03.2026
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vooluveekogude tervendamine (TORT)
27.03.2020 to 31.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu
01.06.2021 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Mobilitas Pluss
01.01.2015 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
09.05.2016 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
01.01.2014 to 31.10.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
18.05.2015 to 31.12.2023
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
16.09.2016 to 31.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
01.01.2014 to 31.08.2023
23 400 000 50% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020
01.01.2014 to 31.12.2023
200 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
01.08.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.2014 to 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avalike teenuste koosvõime loomine
01.10.2015 to 30.06.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Dora Pluss
01.08.2015 to 31.05.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.08.2015 to 31.10.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.04.2015 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
01.01.2015 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Soojusmajanduse arengukava koostamine
27.05.2015 to 31.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

29.09.2016